Oferta

poufne niszczenie dokumentów

Firma PAPDEST Mateusz Wrycza proponuje Państwu możliwość zawarcia współpracy w zakresie profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz danych.
Nasza firma posiada odpowiednie zaplecze techniczne : bazę w Tczewie przy ul. Malinowskiej 18, odpowiednie ruchome środki techniczne (samochody ciężarowe, busy, pojemniki, kontenery) oraz przemysłową niszczarkę do dokumentów.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie odbioru, zniszczenia oraz utylizacji odpadu makulatury powstałego po niszczeniu dokumentów.

Nasza firma jest częścią firmy HANDEL Piotr Wrycza, która w sposób profesjonalny zajmuje się od ponad 30-tu lat gospodarką odpadów - surowców wtórnych. W związku z tym naszą dodatkową ofertą jest kompleksowa obsługa firm w zakresie zagospodarowania surowców, odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych.

oferta

Odbieramy

Na Państwa zgłoszenie dokumenty odbierane są Naszym transportem w dogodnym dla Państwa terminie.
oferta

Zabezpieczamy

Odebrane dokumenty przechowywane są w zaplombowanych pojemnikach do czasu ich fizycznego zniszczenia.
oferta

Niszczymy

Odebrane dokumenty niszczone są w naszej siedzibie na niszczarce przemysłowej pod okiem kamer w zamkniętej hali.

korzyści masowego niszczenia dokumentów

  • Brak zaangażowania pracowników Klienta w czasochłonne niszczenie. Zapewniamy odbiór, załadunek i bezpieczny transport dokumentów do naszej siedziby
  • Pełna kontrola procesu niszczenia. Wkrótce udostępnienie obrazu kamer on-line
  • 100% gwarancji nieczytelności zniszczonych materiałów. Na zakończenie usługi niszczenia wystawiamy protokół zniszczenia wraz z dokumentacją zdjęciową
  • Uwolnienie powierzchni biurowej z niepotrzebnych i przeterminowanych dokumentacji niearchiwalnej
  • Klienci decydujący się na współpracę z nami nie potrzebują niszczarek biurowych, które są mało wydajne

bezpieczne pojemniki pod kluczem

Proponujemy Państwu również niszczenie dokumentów w systemie pojemników zamkniętych. Oferta ta obejmuje dodatkowo udostępnienie Państwu zamykanych na klucz pojemników na kółkach. Odbiór dokumentacji w takiej formie zagwarantuje dodatkowy stopień poufności gromadzonych dokumentów. Pełny pojemnik odbierany jest protokolarnie i transportowany do naszej siedziby w celu zniszczenia dokumentacji. W zamian za pełny pojemnik zostaje wstawiony pusty.

recykling

Oferowana przez nas usługa niszczenia powiązana jest również z recyklingiem odpadu makulatury. Odebrane dokumenty są niszczone przez nas w przesyłowej niszczarce. Powstały w tym procesie odpad jakim jest ścinka papierowa przygotowywana jest pod konkretne wymagania papierni. Ścinka jest belowana, składowana oraz transportowana do wybranych papierni w celu ponownego przetwórstwa surowca jakim jest makulatura.

Nie czekaj aż problem niepotrzenych dokumentów rozwiąże się sam

partners partners